Negautas pervedimas

Siekdami saugiai ir greitai paskirstyti lėšas, mūsų darbuotojai, kurie rūpinasi negautais pervedimais, patikrina nepaskirstytų lėšų sąskaitą. Jei lėšos yra gautos, mes nedelsdami pervesime jas jums.

Jei dėl kokių nors priežasčių mūsų darbuotojai negali atsekti ir nustatyti pranešime apie negautą pervedimą nurodytų lėšų, po savaitės pranešimą panaikiname ir informuojame jus, kad lėšų atsekti nepavyko. Tokiu atveju problemą išsiaiškinkite su lėšų siuntėju ir gaukite dokumentus, patvirtinančius, kad lėšos iš tiesų buvo pervestos. Tai gali būti siunčiančiojo banko vykdomo tarptautinio pervedimo SWIFT MT103 patvirtinimo pranešimas. Gavę dokumentą, pridėkite jį prie pranešimo apie negautą pervedimą ir pateikite iš naujo.